Yaning Xu, Yuanyuan Chen, and Xi Chen,

Phys. Rev. A 109, 063310 (2024)